«Test pray» čitaoci recenzenti Arhiva Strana 2 Forum Sveta kompjutera

Home Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila Asylum Protection Center „Ova deca su možda izbegla od sukoba, izgubila članove porodice, provela mesece, pa i godine daleko od kuće, a neka od njih su preživela zastrašujuće zlostavljanje tokom puta. No, njihova patnja ne prestaje na granici,» poručila je Paskal Moro, direktorka Biroa za Evropu UNHCR-a. […]